Vă aflaţi la rubrica: Absolvire Examenul de Licenţă.

Anul Universitar 2016-2017

Susţinerea Examenului de Licenţă

Calendar: 27, 29 iunie 2017 şi 11, 13 septembrie 2017.

Anul Universitar 2014-2015

Metodologia Examenului de Licenţă

Examenul de licenţă (Domeniul de licenţă: Matematică, Specializarea: Matematică informatică) constă în susţinerea a două probe.

Proba I: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Aici vor fi date patru subiecte, alese astfel:
1. Un subiect de Algebră (2p) din materia cursurilor Algebră I-II.
2. Un subiect de Analiză (2p) din materia cursurilor Analiză I-II.
3. Un subiect de Informatică (4p) din următoarele discipline de informatică: 3a. Programare Procedurală, 3b. Tehnici Avansate de Programare, 3c. Arhitectura Sistemelor de Calcul.
4. Un subiect, la alegere, de Cunoştinţe de Specialitate (1p) din următoarele discipline de matematică: 4a. Capitole de Algebră, 4b. Analiză Reală şi Complexă, 4c. Teoria Măsurii şi Probabilităţi, 4d. Capitole de Analiză Funcţională şi Ecuaţii cu Derivate Parţiale, 4e. Capitole de Analiză Numerică, 4f. Capitole de Geometrie.
Un punct (1p) se acordă din oficiu.

Proba II: Prezentarea şi susţinerea Lucrării de Licenţă

Notarea se va face în conformitate cu Articolul 14 din Ordinul ME 3545/2013.

Acte importante

Ordinul MEN 3545/2013 este disponibil .
Cererea de înscriere la Examenul de Licenţă este disponibilă iar modelul de completare a acesteia este disponibil .
Declaraţia de autenticitate, care se ataşează la sfârşitul Lucrării de Licenţă, este disponibilă iar modelul de utilizare a acesteia este disponibil .
Referatul îndrumătorului Lucrării de Licenţă, care se depune la Secretariatul Facultăţii împreună cu Lucrarea de Licenţă, este disponibil iar modelul de utilizare al acestuia este disponibil .

Subiecte/Programe Analitice din trecut

Documentaţia folosită în 2012 este disponibilă .
Documentaţia folosită în 2013 la disciplina Ecuaţii cu Derivate Parţiale este disponibilă .