Vă aflaţi la rubrica: Absolvire Examenul de Disertaţie.

Anul Universitar 2018-2019

Susţinerea Examenului de Disertaţie

Calendar: 5 iulie 2019 şi 13 septembrie 2019.
Detalii despre calendar şi comisiile de examinare sunt disponibile .

Metodologia Examenului de Disertaţie

Examenul de disertaţie (Domeniul: Master în Matematică, Specializarea: Matematici Aplicate) constă dintr-o singură probă.

Proba : Prezentarea şi susţinerea Lucrării de Disertaţie

Notarea se face în conformitate cu Articolul 17 din Ordinul MEN 3545/2013.

Acte importante

Ordinul MEN 3545/2013 este disponibil .
Cererea de înscriere la Examenul de Disertaţie este disponibilă iar modelul de completare a acesteia este disponibil .
Declaraţia de autenticitate, care se ataşează la sfârşitul Lucrării de Disertaţie, este disponibilă iar modelul de utilizare a acesteia este disponibil .
Referatul îndrumătorului Lucrării de Disertaţie, care se depune la Secretariatul Facultăţii împreună cu Lucrarea de Disertaţie, este disponibil iar modelul de utilizare al acestuia este disponibil .