Vă aflaţi la rubrica: Admitere Master.

Admiterea în Anul Universitar 2018-2019
Master în Matematică
Specializarea: Matematici aplicate

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie

Detalii privind perioada de înscriere, respectiv alte date relevante, sunt disponibile .

Sesiunea septembrie

Detalii privind perioada de înscriere, respectiv alte date relevante, sunt disponibile .

Metodologia admiterii

Nota de la admitere reprezintă media aritmetică dintre media obţinută la Examenul de Licenţă şi media anilor de studii de licenţă.
Departajarea candidaţilor, în cazul egalităţii mai multor note de la admitere, se va face pe baza mediei anilor de studii de licenţă.

Acte necesare

Detalii privind actele din dosarul înscrierii sunt disponibile .

Înscriere

Informaţii în curs de actualizare.

Taxe

Informaţii în curs de actualizare.