Vă aflaţi la rubrica: Absolvire (mob).

Examenul de Absolvire (mob)
Examenul de Disertaţie (mob)
Examenul de Licenţă (mob)
Regulamente, Ghiduri (mob)

Examenul de Absolvire (mob)

Anul Universitar 2016-2017

Susţinerea Examenului de Absolvire

Conversie în Matematică I (3 semestre)

Calendar: 4 martie 2017.

Conversie în Matematică II (4 semestre)

Calendar: 1 iulie 2017.

Anul Universitar 2015-2016

Susţinerea Examenului de Absolvire

Noutăţi: .
Detalii despre calendar şi comisiile de examinare sunt disponibile .

Conversie în Matematică/Seria B

Cursurile de conversie profesională adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în specializarea Matematică, funcţionează pe baza OMECTS 6194/13.11.2012 şi a Regulamentului Universităţii din Craiova referitor la desfăşurarea acestui tip de cursuri.

Examenul de absolvire constă dintr-o singură probă.

Proba : Elaborarea şi susţinerea Lucrării de Absolvire

Notarea se face conform Articolului 29 al Regulamentului Universităţii din Craiova privitor la organizarea şi desfăşurarea cursurilor de conversie profesională adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Acte importante

Cererea de înscriere la Examenul de Absolvire este disponibilă aici: în format , în format .
Declaraţia de autenticitate, care se ataşează la sfîrşitul Lucrării de Absolvire, este disponibilă aici: în format , în format .
Referatul îndrumătorului Lucrării de Absolvire, care se depune la Secretariatul Facultăţii împreună cu Lucrarea de Absolvire, este disponibil aici: în format , în format .
Coperta lucrării de absolvire este disponibilă aici: în format , în format .

Subiecte/Programe Analitice din trecut

Documentaţia folosită în 2014 este disponibilă .

Examenul de Disertaţie (mob)

Anul Universitar 2016-2017

Susţinerea Examenului de Disertaţie

Calendar: 28 iunie 2017 şi 12 septembrie 2017.

Anul Universitar 2015-2016

Metodologia Examenului de Disertaţie

Examenul de disertaţie (Domeniul: Master în Matematică, Specializarea: Matematici Aplicate) constă dintr-o singură probă.

Proba : Elaborarea şi susţinerea Lucrării de Disertaţie

Notarea se face în conformitate cu Articolul 17 din Ordinul MEN 3545/2013.

Acte importante

Ordinul MEN 3545/2013 este disponibil .
Cererea de înscriere la Examenul de Disertaţie este disponibilă iar modelul de completare a acesteia este disponibil .
Declaraţia de autenticitate, care se ataşează la sfârşitul Lucrării de Disertaţie, este disponibilă iar modelul de utilizare a acesteia este disponibil .
Referatul îndrumătorului Lucrării de Disertaţie, care se depune la Secretariatul Facultăţii împreună cu Lucrarea de Disertaţie, este disponibil iar modelul de utilizare al acestuia este disponibil .

Examenul de Licenţă (mob)

Anul Universitar 2016-2017

Susţinerea Examenului de Licenţă

Calendar: 27, 29 iunie 2017 şi 11, 13 septembrie 2017.

Anul Universitar 2014-2015

Metodologia Examenului de Licenţă

Examenul de licenţă (Domeniul de licenţă: Matematică, Specializarea: Matematică informatică) constă în susţinerea a două probe.

Proba I: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Aici vor fi date patru subiecte, alese astfel:
1. Un subiect de Algebră (2p) din materia cursurilor Algebră I-II.
2. Un subiect de Analiză (2p) din materia cursurilor Analiză I-II.
3. Un subiect de Informatică (4p) din următoarele discipline de informatică: 3a. Programare Procedurală, 3b. Tehnici Avansate de Programare, 3c. Arhitectura Sistemelor de Calcul.
4. Un subiect, la alegere, de Cunoştinţe de Specialitate (1p) din următoarele discipline de matematică: 4a. Capitole de Algebră, 4b. Analiză Reală şi Complexă, 4c. Teoria Măsurii şi Probabilităţi, 4d. Capitole de Analiză Funcţională şi Ecuaţii cu Derivate Parţiale, 4e. Capitole de Analiză Numerică, 4f. Capitole de Geometrie.
Un punct (1p) se acordă din oficiu.

Proba II: Prezentarea şi susţinerea Lucrării de Licenţă

Notarea se va face în conformitate cu Articolul 14 din Ordinul ME 3545/2013.

Acte importante

Ordinul MEN 3545/2013 este disponibil .
Cererea de înscriere la Examenul de Licenţă este disponibilă iar modelul de completare a acesteia este disponibil .
Declaraţia de autenticitate, care se ataşează la sfârşitul Lucrării de Licenţă, este disponibilă iar modelul de utilizare a acesteia este disponibil .
Referatul îndrumătorului Lucrării de Licenţă, care se depune la Secretariatul Facultăţii împreună cu Lucrarea de Licenţă, este disponibil iar modelul de utilizare al acestuia este disponibil .

Subiecte/Programe Analitice din trecut

Documentaţia folosită în 2012 este disponibilă .
Documentaţia folosită în 2013 la disciplina Ecuaţii cu Derivate Parţiale este disponibilă .

Regulamente, Ghiduri (mob)

Anul Universitar 2016-2017

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor: .
Ghid pentru elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie: .